Vụ biến đất công cộng thành văn phòng ngân hàng (Quảng Ninh):

Chuyển văn phòng ra khỏi khu đất sai phạm