Chuyển trạng thái chống dịch, Hải Dương tiếp tục dừng các dịch vụ "nguy cơ"

Nhiều dịch vụ giải trí ở Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động đến 15.4 để bảo đảm phòng dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Nhiều dịch vụ giải trí ở Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động đến 15.4 để bảo đảm phòng dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Nhiều dịch vụ giải trí ở Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động đến 15.4 để bảo đảm phòng dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top