Chuyện Tết của chiến sĩ ở điểm nóng nhập cảnh trái phép

Các chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang). Ảnh đơn vị cung cấp
Các chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang). Ảnh đơn vị cung cấp
Các chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang). Ảnh đơn vị cung cấp
Lên top