Chuyến tàu đầu tiên đi qua điểm xảy ra tai nạn tại Thanh Hóa

Tàu đã có thể đi chậm qua đoạn xảy ra tai nạn. Ảnh: M.D
Tàu đã có thể đi chậm qua đoạn xảy ra tai nạn. Ảnh: M.D