Chuyển SIM 11 số về 10 số: Những điều khách hàng cần lưu ý trước thời điểm ngừng quay số song song