Chuyện sản xuất “3 tại chỗ” để làm từ thiện của một doanh nghiệp

Tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" để có gạo bán giá rẻ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: D.V
Tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" để có gạo bán giá rẻ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: D.V
Tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" để có gạo bán giá rẻ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: D.V
Lên top