Chuyện “Phó tiến sĩ lợn” của cố nhà giáo Văn Như Cương

Cố nhà giáo Văn Như Cương. Ảnh: GĐ
Cố nhà giáo Văn Như Cương. Ảnh: GĐ
Cố nhà giáo Văn Như Cương. Ảnh: GĐ
Lên top