Chuyển phát hồ sơ và lệ phí xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp qua Bưu điện