Chuyện oanh tạc phi trường Tân Sơn Nhất trước ngày toàn thắng

Máy bay A-37 thuộc phi đội Quyết thắng, Trung đoàn không quân 923 - đơn vị 3 lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Ảnh: Huy Minh
Máy bay A-37 thuộc phi đội Quyết thắng, Trung đoàn không quân 923 - đơn vị 3 lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Ảnh: Huy Minh
Máy bay A-37 thuộc phi đội Quyết thắng, Trung đoàn không quân 923 - đơn vị 3 lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Ảnh: Huy Minh
Lên top