Chuyện ở trung tâm xét nghiệm ADN: Giám đốc bị "trao nhầm con" của lái xe

PV Báo Lao Động được chứng kiến quy trình xét nghiệm ADN qua ti vi.
PV Báo Lao Động được chứng kiến quy trình xét nghiệm ADN qua ti vi.
PV Báo Lao Động được chứng kiến quy trình xét nghiệm ADN qua ti vi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top