Chuyện nữ nghệ nhân người Mông đưa thổ cẩm sang trời Âu

Nữ nghệ nhân Vàng Thị Mai, người đã góp phần đưa thổ cẩm người Mông ra với thế giới.
Nữ nghệ nhân Vàng Thị Mai, người đã góp phần đưa thổ cẩm người Mông ra với thế giới.
Nữ nghệ nhân Vàng Thị Mai, người đã góp phần đưa thổ cẩm người Mông ra với thế giới.
Lên top