Chuyện những người thợ điện trong mùa lụt, bão

Mưa, lụt, bão... liên tục làm cho lưới điện miền Trung tổn thất nặng nề. Ảnh: Minh Thành
Mưa, lụt, bão... liên tục làm cho lưới điện miền Trung tổn thất nặng nề. Ảnh: Minh Thành
Mưa, lụt, bão... liên tục làm cho lưới điện miền Trung tổn thất nặng nề. Ảnh: Minh Thành
Lên top