Chuyển nguồn 1.237 tỉ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế để mua vaccine

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Lên top