Chuyện lạ: Xin điều chỉnh cho đúng giới tính, huyện hướng dẫn chuyển giới

Tất cả giấy tờ đều ghi Lâm Thị Mỹ Châu, giới tính nữ nên anh Châu bị hướng dẫn các thủ tục giống như thủ tục... chuyển giới.
Tất cả giấy tờ đều ghi Lâm Thị Mỹ Châu, giới tính nữ nên anh Châu bị hướng dẫn các thủ tục giống như thủ tục... chuyển giới.
Tất cả giấy tờ đều ghi Lâm Thị Mỹ Châu, giới tính nữ nên anh Châu bị hướng dẫn các thủ tục giống như thủ tục... chuyển giới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM