Chuyện lạ ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) - Bài cuối: Từ một cá nhân ra cả tập thể vi phạm