Chuyện lạ: Dân tự lập barie thu "phí BOT”, xã bối rối

Bà Sen (xã Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang mở barie "BOT". Ảnh: Minh Lý
Bà Sen (xã Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang mở barie "BOT". Ảnh: Minh Lý
Bà Sen (xã Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang mở barie "BOT". Ảnh: Minh Lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM