Chuyện lạ: Cắt đất trụ sở cơ quan bán cho lãnh đạo

Nhà hàng, nhà dân "bủa vây" Chi cục Thú ý và Chăn nuôi Nghệ An. Ảnh: QĐ
Nhà hàng, nhà dân "bủa vây" Chi cục Thú ý và Chăn nuôi Nghệ An. Ảnh: QĐ