Chuyện lạ: Bò sinh ba ở Quảng Nam

Bò mẹ sinh 3 con bê trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ảnh: Bạn đọc
Bò mẹ sinh 3 con bê trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ảnh: Bạn đọc