Chuyện lạ: Bệnh viện nghìn tỉ Tây Nguyên... dột nước

BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên hoạt động chưa lâu nhưng xuống cấp, hử hỏng liên tục. Ảnh: HL
BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên hoạt động chưa lâu nhưng xuống cấp, hử hỏng liên tục. Ảnh: HL
BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên hoạt động chưa lâu nhưng xuống cấp, hử hỏng liên tục. Ảnh: HL
Lên top