Chuyện khó tin: Gần 300 vụ tai nạn xảy ra quanh một cái cống

Từ phía đường chính vào, thẳng con đường là... xuống cống. Ảnh: X.H
Từ phía đường chính vào, thẳng con đường là... xuống cống. Ảnh: X.H