Chuyện ít biết về người vẽ chân dung Bác bằng máu ở cửa ngõ Sài Gòn

Bản sao bức vẽ Bác Hồ bằng máu được họa sĩ Lê Duy Ứng giữ gìn cẩn thận.
Bản sao bức vẽ Bác Hồ bằng máu được họa sĩ Lê Duy Ứng giữ gìn cẩn thận.
Bản sao bức vẽ Bác Hồ bằng máu được họa sĩ Lê Duy Ứng giữ gìn cẩn thận.
Lên top