Chuyên gia vào cuộc xóa nét vẽ graffiti, sớm trả lại màu sơn xanh cho tàu Cát Linh - Hà Đông

Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy. Ảnh: Cường Ngô
Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy. Ảnh: Cường Ngô
Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy. Ảnh: Cường Ngô
Lên top