Chuyên gia nói về việc xây 8 trạm bơm dã chiến bổ cập nước cho sông Tô Lịch

Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ, sông Tô Lịch. Ảnh: Phạm Đông
Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ, sông Tô Lịch. Ảnh: Phạm Đông
Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ, sông Tô Lịch. Ảnh: Phạm Đông
Lên top