Chuyên gia nói gì về việc “5 siêu ban”, gần 1.000 nhân sự tại Hà Nội?

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Internet
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Internet
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM