Chuyên gia Nhật Bản chia sẻ biện pháp ngăn chặn sạt lở ngay từ đầu

Ông Yasuhiro Taraka - Chuyên gia JICA - Cố vấn quản lý rủi ro thiên tai của Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Dương
Ông Yasuhiro Taraka - Chuyên gia JICA - Cố vấn quản lý rủi ro thiên tai của Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Dương
Ông Yasuhiro Taraka - Chuyên gia JICA - Cố vấn quản lý rủi ro thiên tai của Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Dương
Lên top