Chuyên gia, người nhập cảnh vào Đà Nẵng phải khai báo, được xét duyệt trước

Chuyên gia, người nhập cảnh vào Đà Nẵng phải khai báo, được xét duyệt. Ảnh: Thuỳ Trang
Chuyên gia, người nhập cảnh vào Đà Nẵng phải khai báo, được xét duyệt. Ảnh: Thuỳ Trang
Chuyên gia, người nhập cảnh vào Đà Nẵng phải khai báo, được xét duyệt. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top