Chuyên gia hướng dẫn xử lý trường hợp điện mặt trời không dùng hết phải trả tiền

Ông Nguyễn Trung Hướng hướng dẫn cách khắc phục sự cố điện mặt trời. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Trung Hướng hướng dẫn cách khắc phục sự cố điện mặt trời. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Trung Hướng hướng dẫn cách khắc phục sự cố điện mặt trời. Ảnh: Tường Minh
Lên top