Chuyên gia hải dương học nói về con vật lạ giống tà áo dài ở biển Phú Quý

Có phỏng đoán cho rằng con vật lạ xuất hiện ở biển Phú Quý là loài bạch tuộc chăn.
Có phỏng đoán cho rằng con vật lạ xuất hiện ở biển Phú Quý là loài bạch tuộc chăn.
Có phỏng đoán cho rằng con vật lạ xuất hiện ở biển Phú Quý là loài bạch tuộc chăn.
Lên top