Chuyên gia đề xuất lãnh đạo TPHCM nên xét nghiệm chọn lọc thay vì diện rộng

Các chuyên gia đóng góp ý kiến về phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TPHCM.   Ảnh: VIỆT DŨNG
Các chuyên gia đóng góp ý kiến về phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các chuyên gia đóng góp ý kiến về phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lên top