Chuyên gia của Singapore sẽ nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị

Lễ ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapore. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapore. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapore. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top