Chuyên gia chia sẻ thứ giúp bạn "sống sót" nếu mắc kẹt trong hang