Chuyển đổi số y tế: Hướng tới 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: CTCC
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: CTCC
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: CTCC
Lên top