Sau 1 tháng áp dụng chế độ làm việc tại nhà:

Chuyển đổi số - sẵn sàng cho tương lai

Làm việc tại nhà cho cảm giác thoải mái, nhưng luôn cần đề cao ý thức và kỷ luật công việc. Ảnh: Thế Lâm
Làm việc tại nhà cho cảm giác thoải mái, nhưng luôn cần đề cao ý thức và kỷ luật công việc. Ảnh: Thế Lâm
Làm việc tại nhà cho cảm giác thoải mái, nhưng luôn cần đề cao ý thức và kỷ luật công việc. Ảnh: Thế Lâm
Lên top