Chuyển đổi số quốc gia là 1 trong 10 sự kiện khoa học năm 2020

Trao chứng nhận cho các đơn vị có sự kiện khoa học được bình chọn. Ảnh TH
Trao chứng nhận cho các đơn vị có sự kiện khoa học được bình chọn. Ảnh TH
Trao chứng nhận cho các đơn vị có sự kiện khoa học được bình chọn. Ảnh TH
Lên top