Chuyển đổi hình thức quản lý hộ khẩu: Sớm ngày nào, người dân đỡ mệt mỏi ngày đó

Người dân đang làm thủ tục hành chính trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân đang làm thủ tục hành chính trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân đang làm thủ tục hành chính trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top