Chuyển đổi đất lúa xây các khu công nghiệp: Kiên quyết giữ 3,5 triệu hecta đất lúa, không chấp nhận đánh đổi

Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021–2025) yêu cầu giữ ổn định 3,5 triệu hecta đất lúa. Ảnh minh họa: N.A.Tuấn
Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021–2025) yêu cầu giữ ổn định 3,5 triệu hecta đất lúa. Ảnh minh họa: N.A.Tuấn
Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021–2025) yêu cầu giữ ổn định 3,5 triệu hecta đất lúa. Ảnh minh họa: N.A.Tuấn
Lên top