Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Chuyển dịch kinh tế thành công, bộ mặt đô thị Ngũ Hành Sơn khởi sắc

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt đô thị quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) khởi sắc. Ảnh: Kim Liên
Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt đô thị quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) khởi sắc. Ảnh: Kim Liên
Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt đô thị quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) khởi sắc. Ảnh: Kim Liên
Lên top