Chuyển cơ quan điều tra, kỉ luật nhiều cán bộ sai phạm vụ rừng Sóc Sơn

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn. Ảnh chụp màn hình.
Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn. Ảnh chụp màn hình.
Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn. Ảnh chụp màn hình.
Lên top