Chuyện chưa kể về người phi công huyền thoại

Ngôi mộ có hình cánh máy bay che chở bên trên mà ông Bảy 
xây cho song thân của mình. Ảnh: Lục Tùng
Ngôi mộ có hình cánh máy bay che chở bên trên mà ông Bảy xây cho song thân của mình. Ảnh: Lục Tùng
Ngôi mộ có hình cánh máy bay che chở bên trên mà ông Bảy xây cho song thân của mình. Ảnh: Lục Tùng
Lên top