Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

106 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Chuyện chưa kể về bữa cơm 2 quả trứng và bức ảnh sinh nhật không có hình Đại tướng