Chuyện chưa kể về 3 cậu bé nghèo ở Sóc Trăng nhặt được 40 triệu đồng

3 cậu bé  Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và Lê Nhỉ Khang trong câu chuyện nhặt của rơi trả lại người đánh mất.
3 cậu bé Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và Lê Nhỉ Khang trong câu chuyện nhặt của rơi trả lại người đánh mất.
3 cậu bé Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và Lê Nhỉ Khang trong câu chuyện nhặt của rơi trả lại người đánh mất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top