Chuyện bếp núc sau mỗi bản tin thời tiết của những người “khám bệnh cho trời”

Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng GĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ chuyện bếp núc trong nghề.
Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng GĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ chuyện bếp núc trong nghề.
Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng GĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ chuyện bếp núc trong nghề.
Lên top