Chuyện ấm áp trong tâm dịch Bắc Giang

Bác sĩ Hà (hàng đứng, thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Hà (hàng đứng, thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Hà (hàng đứng, thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC
Lên top