Chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công. Ảnh GT
Chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công. Ảnh GT
Chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công. Ảnh GT
Lên top