Chuyển 8 bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế điều trị

Bệnh nhân COVID-19 nặng từ Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ảnh: BV cung cấp.
Bệnh nhân COVID-19 nặng từ Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ảnh: BV cung cấp.
Bệnh nhân COVID-19 nặng từ Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top