Chương trình tiếng Việt lớp 1: Phụ huynh than quá “nặng”, bộ nói chưa đủ căn cứ

Học sinh tại Thái Bình trong một tiết học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: Bích Hà
Học sinh tại Thái Bình trong một tiết học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: Bích Hà
Học sinh tại Thái Bình trong một tiết học theo sách giáo khoa mới. Ảnh: Bích Hà
Lên top