Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích trước 1 năm

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Ảnh: Kh.V
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Ảnh: Kh.V
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Ảnh: Kh.V
Lên top