Chương trình nước sạch nông thôn ở Hưng Yên: Phân vùng, cát cứ

Hệ thống xử lý nước sạch của Công ty nước sạch Hưng Yên. Ảnh: P.V
Hệ thống xử lý nước sạch của Công ty nước sạch Hưng Yên. Ảnh: P.V
Hệ thống xử lý nước sạch của Công ty nước sạch Hưng Yên. Ảnh: P.V
Lên top