Chương trình giáo dục phổ thông mới: Tập trung bồi dưỡng cán bộ nguồn

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Ảnh: RGEP
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Ảnh: RGEP
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Ảnh: RGEP
Lên top