SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI, MỖI CUỐN MỘT BỘ:

Chương trình giảng dạy có bị chắp vá?

Bộ SGK “Cánh Diều” là bộ sách duy nhất có đầy đủ 9/9 cuốn cho 8 môn học của lớp 1. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Bộ SGK “Cánh Diều” là bộ sách duy nhất có đầy đủ 9/9 cuốn cho 8 môn học của lớp 1. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Bộ SGK “Cánh Diều” là bộ sách duy nhất có đầy đủ 9/9 cuốn cho 8 môn học của lớp 1. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Lên top